lezersomarmartha

23-08-17

Waarover men niet spreekt (12)

Uit 'Waarover men niet spreekt' door Wim Van Rooy

De cultuurcriticus George Steiner stelde dat de Joden gehaat worden omdat zij het geweten en het ideaal van een morele en ethische perfectie hebben uitgevonden, een last die de wereld blijkbaar niet kan dragen en die de Joden voortdurend in een kwetsbare positie plaatst. De Joden zijn inderdaad niet beter dan andere mensen, maar zij hebben als het ware die (ethische) last 'uitgevonden' en dat wordt ze niet in dank afgenomen. Als men ziet hoe zij een oorlog uitvechten, dan is dat, ondanks het hysterische gehuil en de soms bewuste desinformatie van de westerse media, als uitermate beschaafd te kwalificeren - daarover zijn militaire analisten het volledig eens. De bekende Engelse historicus Arnold Toynbee, die in 1936 na een gesprek met Hitler beweerde dat die een en al vredelievendheid was, vergeleek de Israëli's in 1961 in een lezing aan de McGill-universiteit met nazi's, een bewering die sindsdien nooit meer weg is geweest, waardoor het debat voor wie geen historische kennis heeft geen millimeter opschuift.

De commentaren zijn gesloten.