lezersomarmartha

08-12-17

Tussen hoop en catastrofe (Prof. Smelik) 1

3000 jaar Jeruzalem

In de herfst van 1995 begon de viering van drieduizend jaar Jeruzalem. Een feestprogramma volgde, dat maar liefst vijftien maanden duurde, het hele jaar 1996 door. De voorbereidingen voor de viering hebben vijf jaar in beslag genomen, maar kennelijk beschikte niet één ambtenaar van het stadsbestuur over zoveel parate wiskundige kennis om te kunnen berekenen dat het niet in 1996 maar in 2004 drieduizend jaar geleden was dat deze stad door David werd veroverd - tenminste als we uitgaan van de gangbare datering van deze verovering in het jaar 996 vóór het begin van de christelijke jaartelling.

Een domme rekenfout, maar bedenkelijker dan deze vergissing is de opgeroepen suggestie dat de geschiedenis van Jeruzalem pas drieduizend jaar geleden zou zijn begonnen. Dit is onjuist, want in Egyptische bronnen uit de tijd van farao Sesostris III (1878-1842 vóór de jaartelling) wordt reeds de stad Rushalimum vermeld en in brieven uit de tijd van farao Echnaton (1350-1334 vóór de jaartelling) staat deze stad als Urusalim bekend, beide voorlopers van de latere naam Yerushalayim. Jeruzalem bestaat als stad dus aanmerkelijk langer dan drieduizend jaar, maar men had voor deze viering de periode vóór Davids verovering, toen de stad nog Kanaänitisch was, gemakshalve overgeslagen. De politieke boodschap van de viering is duidelijk: Jeruzalem is een Joodse stad, al drieduizend jaar lang, en het zal dat altijd blijven - ondanks de Palestijnse claim op Oost-Jeruzalem en de Oude Stad.

De commentaren zijn gesloten.