lezersomarmartha

14-03-18

Stephen Hawking (1942-2018)

De kosmoloog beschouwde het brein als een computer die stopt met werken wanneer de onderdelen het begeven. 'Er is geen hemel of hiernamaals voor kapotte computers. Dat is een sprookje voor mensen die bang zijn van het donker.'

'Ik hoop mensen overal ter wereld te inspireren om naar de sterren te kijken en niet naar hun voeten.'

13-03-18

Herinnering aan Anne Frank - Miep Gies 7

Tegen de winter van 1943 leek het alsof alle Joden uit Amsterdam verdwenen waren. In elk geval zag je er in Zuid vrijwel geen meer. Ze waren gedeporteerd of ondergedoken of op een of andere manier gevlucht. Ik moest er niet aan denken wat er van deze mensen geworden was, zoveel nare geruchten deden er de ronde. Zodra er een Joodse woning in onze wijk kwam leeg te staan, kwamen de verhuizers van Puls alle bezittingen en meubels weghalen en trok er een nieuw gezin in. We wisten niet wie de nieuwe bewoners waren of waar ze vandaan kwamen. We vroegen niets, maar we wisten dat het soms NSB'ers waren die hoog op de lijst stonden voor een nieuwe woning.
Joden zag je bijna alleen nog als ze met hun gezicht naar beneden in de gracht dreven. Soms waren ze door degenen die ze verborgen hadden in het water gegooid, omdat ze waren gestorven. Een van de ergste dingen die verzorgers kon overkomen was als er een onderduiker overleed. Een Jood kon niet behoorlijk begraven worden, dus het was een vreselijk dilemma wat er met het lijk moest gebeuren.

11-03-18

Herinnering aan Anne Frank - Miep Gies 6

In maart stelde een zoveelste verordening de overgebleven Joden voor de keuze tussen deportatie en sterilisatie. Degenen die zich lieten steriliseren kregen de belofte dat ze verder niets te vrezen hadden. Ze kregen een rode J op hun persoonsbewijs in plaats van de onheilspellende zwarte J en werden vrijgesteld van het dragen van de gele ster.
In diezelfde tijd publiceerden de Duitsers een oproep aan degenen die waren ondergedoken, waarin ze beloofden dat iedere onderduiker die zichzelf aangaf gratie zou krijgen. Gratie waarvan? vroegen we ons af. Natuurlijk geloofde niemand van ons welke belofte van de Duitse bezetter dan ook.
Eind maart werden er opnieuw grootscheepse razzia's gehouden. Nu werden Joodse inrichtingen voor blinden, psychiatrisch patiënten en ongeneeslijk zieken leeggehaald. Ik deed mijn best om voor mijn ondergedoken vrienden te verzwijgen wat ik wist en zag. Als ik het kon vermijden, vertelde ik niet over gruwelen die ik had gezien. Zelfs Anne vroeg niet zo lang door. Het leek of niemand meer wilde weten dan wat hij of zij al wist.