lezersomarmartha

05-03-18

Herinnering aan Anne Frank - Miep Gies 2

Binnen een week moesten alle Joden een gele, zespuntige ster ter grootte van een volwassen handpalm op de linkerborst van hun kleding bevestigen. Alle Joden, dus ook vrouwen en kinderen. Elke ster kostte een kledingbon (van de distributiekaart), plus vier cent. Op de gele ster stond het woord JOOD.
Op de dag dat deze maatregel in werking trad, droegen sommige niet-Joden, verbolgen over deze vernedering van hun medeburgers, ook een gele ster op hun jas. Er waren mensen die als symbool van solidariteit gele bloemen in hun knoopsgat of in hun haar droegen. In sommige winkels verschenen bordjes waarop christenen werden opgeroepen om hun bijzonder respect voor de Joodse naasten te tonen, door bijvoorbeeld de hoed voor hen af te nemen, of hen op een ander manier te laten merken dat ze niet helemaal alleen stonden.
Veel mensen deden wat ze konden om hun solidariteit te betuigen. Deze verordening stak hen op een of andere manier veel dieper dan alle voorgaande en wekte grote woede. Je zag die eerste dagen zoveel gele sterren en gele bloemen dat de Rivierenbuurt werd omgedoopt tot de Melkweg. De Jodenbuurt werd schertsend Hollywood genoemd. Die manifestatie van trots en solidariteit duurde tot de Duitsers begonnen mensen in elkaar te slaan en te arresteren. De bevolking werd te verstaan gegeven dat eenieder die de Joden op enigerlei wijze steunde, op gevangenisstraf en eventueel de doodstraf kon rekenen.

03-03-18

Herinneringen aan Anne Frank - Miep Gies 1

Om duidelijk te maken hoe verontwaardigd we waren over de behandeling van de Joden werd er een algemene staking aangekondigd voor 25 februari. We wilden de Joden laten weten dat we diep bezorgd waren en protesteerden tegen wat er met hen gebeurde.
Op 25 februari brak de hel los. Het openbaar vervoer en de hele industrie gingen plat. Voortrekkers van de staking waren de havenarbeiders en alle andere arbeiders volgden. Vóór de Duitse bezetting was Nederland verdeeld in een heleboel uiteenlopende politieke partijen en groeperingen, maar nu maakten we plotseling één front tegen de Duitsers.
De februaristaking duurde drie geweldige dagen. Ik hoorde dat het de Joden enorm veel moed gaf, iedereen voelde de solidariteit die door de staking werd geïnspireerd. Het was weliswaar gevaarlijk, maar heerlijk om iets te doen tegen onze onderdrukkers. Maar na drie dagen deden de nazi's zich opnieuw gelden met wrede vergeldingsacties.

01-03-18

Homo Deus - Y.N. Harari (7)

Uit "Homo Deus - Een kleine geschiedenis van de toekomst" door Yuval Noah HARARI

Kritiek op het marktdenken staat tegenwoordig hoog op de intellectuele agenda. Aangezien het kapitalisme onze wereld domineert, zouden we inderdaad ons uiterste best moeten doen om de tekortkomingen ervan te begrijpen, voordat er apocalyptische catastrofes van komen. Maar onze kritiek op het kapitalisme moet ons niet blind maken voor de voordelen en verworvenheden ervan. Tot dusver is het een waanzinnig succes, als je het afmeet aan de hand van productie en groei. In 2016 leven we misschien in een stressvolle, chaotische wereld, maar de onheilsvoorspellingen over verval en geweld zijn niet uitgekomen, terwijl de schandalige beloften van permanente groei en mondiale samenwerking wel degelijk zijn ingelost. Nu en dan hebben we wel last van economische recessies en internationale oorlogen, maar op de lange termijn heeft het kapitalisme het niet alleen gered, het heeft ook honger, ziektes en oorlog overwonnen. Duizenden jaren lang zeiden priesters, rabbi's en moefti's dat mensen niets kunnen uitrichten tegen hongersnoden, epidemieën en oorlogen. Toen kwamen de bankiers, de investeerders en de industriëlen, en die hadden het binnen tweehonderd jaar voor elkaar.