lezersomarmartha

21-02-18

Homo Deus - Y.N. Harari (3)

Uit "Homo Deus - Een kleine geschiedenis van de toekomst" door Yuval Noah HARARI

Meer in het algemeen weten wetenschappers dat een elektrische storm in een bepaald hersengebied hoogstwaarschijnlijk betekent dat je boos bent. Als de storm gaat liggen en een ander gebied oplicht, voel je liefde. Wetenschappers kunnen zelfs gevoelens van woede of liefde opwekken door de juiste neuronen te stimuleren met elektrische stroompjes. Maar hoe kunnen elektronen die een bepaalde kant op bewegen zich in hemelsnaam vertalen naar een subjectief beeld van Bill Clinton of een subjectief gevoel van liefde of woede?

De meest gangbare verklaring luidt dat het brein een enorm ingewikkeld systeem is met meer dan 80 miljard neuronen, die met elkaar in verbinding staan via talloze, zeer complexe netwerken. Als miljarden neuronen miljarden elektrische signaaltjes heen en weer sturen, ontstaan er subjectieve ervaringen. En hoewel het verzenden en ontvangen van elk elektrisch signaaltje een simpel biochemisch fenomeen is, ontstaat er uit de interactie tussen al die signalen iets veel gecompliceerders, namelijk ons bewustzijn.

21:00 Gepost door omar | Permalink | Tags: complex, neuron, miljard, hersengebied, storm, fenomeen, interactie, biochemie

19-02-18

Homo Deus - Y.N. Harari (2)

Uit "Homo Deus - Een kleine geschiedenis van de toekomst" door Yuval Noah HARARI

Als er computerprogramma's met een bovenmenselijke intelligentie en dito vermogens komen, moeten we die programma's dan hoger aanslaan dan mensen? Zou het bijvoorbeeld acceptabel zijn als een kunstmatige intelligentie mensen zou exploiteren en zelfs doden ten bate van haar eigen behoeften en verlangens? Als zo'n intelligentie dat nooit zou mogen, hoe oppermachtig en superieur ze ook is, waarom is het dan wel ethisch aanvaardbaar als mensen varkens exploiteren en doden? Hebben mensen, naast hun intelligentie en hogere macht, iets magisch in zich dat hen onderscheidt van varkens, kippen, chimpansees en computerprogramma's? Zo ja, wat is dat dan voor magisch iets en waarom zijn we er zo zeker van dat kunstmatige intelligentie het nooit kan hebben? En als het er niet is, is er dan nog wel een reden om speciale waarde toe te kennen aan menselijk leven zodra computers machtiger en slimmer worden dan mensen? Wat is het überhaupt dat mensen zo intelligent en machtig maakt en hoe waarschijnlijk is het dat niet-menselijke entiteiten ons ooit zullen evenaren en overtreffen?

19:00 Gepost door omar | Permalink | Tags: computer, programma, chimpansee, kip, varken, entiteit, exploitatie, magie

17-02-18

Homo Deus - Y.N. Harari (1)

Uit "Homo Deus - Een kleine geschiedenis van de toekomst" door Yuval Noah HARARI

De afgelopen eeuwen is de mens zijn belangrijkste ankers kwijtgeraakt. Allereerst verdween in de negentiende en twintigste eeuw, voor velen van ons tenminste, God als zingevende instantie. Maar de afgelopen decennia is ook het humanisme zelf onder druk komen te staan. Veel gerieflijke noties over de mens worden bevraagd en aangevallen. Nieuwe wetenschap leert ons dat het zelf, het "ik" niet bestaat - het is ons brein dat ons wijsmaakt dat we "iemand" zijn. Wie we zijn en hoe we ons zelf beleven is een constructie die iedere vaste kern ontbeert - wanneer we in ons hoofd kijken, komen we veel tegen, maar geen ziel, en zelfs geen "zelf".

18:10 Gepost door omar | Permalink | Tags: homo, deus, ziel, constructie, kern, anker, instantie