lezersomarmartha

15-02-18

De Patagonische haas - Claude Lanzmann 5

Ik wist dat Suchomel afkomstig was uit Sudetenland, ik wist ook dat hij had deelgenomen aan de strict geheime Aktion T4. T4 was de afkorting van Tiergartenstrasse 4, het bureau in Berlijn waar onder leiding van een zekere Brack de plannen werden gemaakt voor de euthanasie op de Duitse geestelijk en lichamelijk gehandicapten in vijf kastelen-ziekenhuizen in verschillende streken van het Reich (Hartheim, Hadamar, Sonnenstein, Grafeneck, Brandenburg. De oudste burgers die op Hartheim hadden gewerkt en die ik ondervroeg, stond het afgrijzen nog in de ogen wanneer ze vertelden over de lange vrachtwagentjes bestuurd door SS'ers die de poorten van het kasteel binnenreden. Niemand durfde te praten, maar het gerucht van de executie van de kinderen in tot 'ziekenzalen' verbouwde badkamers deed in Duitsland de ronde en dat gerucht was niet ongegrond. In die badkamers werd geëxperimenteerd met het vergassen, voorafschaduwing van de massavernietiging van het Joodse ongedierte. Suchomel, die een keiharde leugenaar was, ('als je maar lang genoeg liegt,' zei hij tegen me in Shoah, 'ga je uiteindelijk in je eigen leugens geloven'), beweerde dat hij in Aktion T4 nooit een andere taak had vervuld dan die van fotograaf! Maar de Duitse katholieken lieten hun kinderen met aangeboren schildklierafwijkingen, hun mongloïde kinderen, hun kinderen met een horrelvoet of een hazenlip niet vallen. In augustus 1941 besteeg de bisschop van Münster, Clemens August von Galen, de kansel van zijn kathedraal om krachtig en moedig de misdaden tegen de zwaksten, de ongelukkigsten, de meest hulpelozen te veroordelen. Hitler, die geen binnenlands front wilde, zwichtte onmiddellijk en gaf bevel T4 stop te zetten. Suchomel en zijn collega's bleven een tijdlang werkloos, met half soldij. Tussen voorjaar en zomer 1942 kwamen ze weer in actieve dienst en werden, zonder bezwaar aan te tekenen, naar de vernietigingskampen Belzec, Sobibor, Treblinka en Majdanek gestuurd, waar ze hun expertise volop in praktijk zouden kunnen brengen.
Suchomel zwol van trots wanneer ik met hem sprak. De rol van belangrijke getuige die ik hem in het vooruitzicht stelde, stond hem wel aan.

14-02-18

De Patagonische haas - Claude Lanzmann 4

Ik slaagde er niet in Israël te zien als een al gevormde samenleving, met klassen, overheersers en overheersten, oudgedienden en nieuwkomers, met alle logheid en traagheid van de realiteit. Natuurlijk had ik ongelijk, maar ook gelijk.
Dat begreep ik toen Dahlia me haar leven begon te vertellen, onder de sterrenhemel, op de voorsteven van de Kedmah waarvan de boeg de zee doorkliefde met het regelmatige, krachtige ruisen van een lap zijde die wordt doorgescheurd. Ze was een Duitse Jodin en had deel uitgemaakt van de beroemde groep kinderen van Aliyat Hanoar, die het Joods Agentschap in 1938, vlak voor de Kristallnacht, Duitsland uit had weten te krijgen. Opgegroeid met de zionistische ideologie en, eenmaal in hun tienerjaren, van een vurige pioniersgeest bezield, hadden ze de kibboets Beit Ha'arava gesticht aan de Dode Zee, 400 meter onder het niveau van de levende zeeën, in de woeste, onherbergzame en hete vlakte die zich langs de Jordaanvallei uitstrekt van Jericho naar Qumran, waar later in een grot de befaamde Dode Zeerollen werden gevonden. Ze vertelde hoe ze met emmers en kruiwagens eindeloos heen en weer pendelden om zoet water uit de Jordaan te putten waarmee ze het stuk woestijngrond dat hun was toegewezen begoten om de zoutkorst waarmee het bedekt was en die het onvruchtbaar maakte, weg te spoelen de diepte in. Het uitlopen van de eerste jonge tomatenplanten, het stralende rood van hun vruchten werden gevierd als een grote overwinning van cultuur op natuur. Ze vertelde ook over de rauwheid en de hardheid van het compromisloze leven van de eerste kibboetsniks, een leven geheel op communebasis en op voet van totale gelijkheid, over de vroegtijdige slijtage van de lichamen, de strengheid van de wetten die ze zich hadden opgelegd - de eerste vrouw die het waagde haar lippen te stiften, werd oor sommigen als een heldin gezien en door anderen als verdorven!

13-02-18

De geest van de wet verkrachten

Mark Van de Voorde is onafhankelijk publicist en gewezen raadgever van Herman Van Rompuy, Yves Leterme en Steven Vanackere.

Opinie Knack digitaal dd. 12/02/18

'Procedurepleiters als Sven Mary verkrachten de geest van de wet'

Dat Salah Abdeslam door een procedurefout vrijgepleit zou kunnen worden in het proces rond de schietpartij in de Driesstraat, kan op weinig begrip rekenen bij Mark Van de Voorde. 'Mag recht nog iets met rechtvaardigheid te maken hebben?'

Minister Jan Jambon ging in de fout: een lid van de uitvoerende macht doet geen uitspraken over een lopende rechtszaak. Dat is een schending van de scheiding der machten. Bovendien heeft advocaat Mary het recht om op zoek te gaan naar procedurefouten. Procedures zijn immers belangrijk om burgers op gelijke wijze te behandelen voor de rechtbank. Maar de rechtsstaat, waar het dan om te doen is, is helemaal niet gediend met dergelijke advocatenstreken. Mag recht nog iets met rechtvaardigheid te maken hebben?

Procedurepleiters, zo heten de advocaten die het onderste uit de kan van de rechtspraak halen. Ze pluizen het verloop van een procesgang uit naar foutjes. Het aantal advocaten die enkel letten op de letter en nooit op de geest van de wet, neemt toe. Meestal is hun cliënt zo schuldig als de pest, en dat weet die raadsman ook. Precies daarom zoekt hij naar een falen in de procedure. Met recht heeft dat niets meer te maken, en nog minder met gerechtigheid of rechtvaardigheid. Het kan en mag inderdaad allemaal: juridisch is het oké, maar daarom nog niet ethisch.

Ook al zijn recht en rechtvaardigheid van een verschillende orde - het recht is een begrip uit de politieke filosofie en de rechtvaardigheid komt uit de ethiek - voor elke weldenkende mens hoort recht nog altijd verbonden te zijn met rechtvaardigheid. Beiden sluiten dan misschien niet naadloos op elkaar aan, verklaarde mijn prof. Burgerlijk Recht Willy Delva (UGent) meermaals in zijn colleges, toch moet de toepassing op zijn minst een herinnering aan de rechtvaardigheid bewaren. In het DNA van het recht vind je de rechtvaardigheid terug.

Of recht en rechtvaardigheid iets te maken hebben met elkaar is een retorische vraag, omdat het recht uiteindelijk de bedoeling heeft om de rechtvaardigheid, namelijk de goede orde van de samenleving, te dienen en de gerechtigheid op een ordentelijke en voor allen gelijke wijze te doen geschieden. Een van de gangbare definities van recht luidt dan ook: recht is het geheel van regels en instellingen door de overheid bindend opgelegd aan de burgers ter ordening van de maatschappij in rechtvaardigheid.

Als het recht niet streeft naar rechtvaardigheid, is het geen recht meer. Tegelijk kan het recht niet samenvallen met de rechtvaardigheid. Volmaakte rechtspraak bestaat nu eenmaal niet. Rechtspraak blijft mensenwerk, en een rechter dient in eerste instantie de wet toe te passen en vervolgens de beginselen van redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. Het recht zo dicht mogelijk doen aansluiten bij de rechtvaardigheid is misschien wel allereerst de taak van de wetgever. Toch zal ook dan een spanning blijven tussen norm en regel, want de regel kan nooit de norm volledig bevatten.

Procedurepleiters als Sven Mary verkrachten de geest van de wet, verduisteren de bedoeling van de het recht en schofferen de maatschappelijke ordening. Dat kunnen zij alleen maar omdat ze het recht helemaal ontdoen van moraal en het reduceren tot het halen van 'mijn recht', ook als dit onrechtvaardig is. Dat is rechtspositivisme in de overtreffende trap. Een advocaat die de rechtsregels los van elke ethische reflectie gebruikt, dient de rechtsstaat niet maar vernietigt het vertrouwen van de bevolking in justitie.

Als ministers al niet weten wat de scheiding der machten betekent en advocaten waar de rechtsstaat toe dient, hoe kan de bevolking dan waardering opbrengen voor de democratie?