lezersomarmartha

09-03-18

Herinnering aan Anne Frank - Miep Gies 5

De Duitsers noemden de deportaties van Joden 'hervestiging' en beweerden dat degenen die waren weggevoerd fatsoenlijk werden behandeld en behoorlijk eten en onderdak kregen, en dat gezinnen bij elkaar werden gehouden. Maar tegelijkertijd beweerde de BBC dat Poolse Joden in Duitse gevangenenkampen werden vergast en dat Nederlandse Joden werden gebruikt voor slavenarbeid en gedeporteerd werden naar kampen in Duitsland en Polen.
We wisten niet wat waar was, maar wel dat de Duitsers de voor Arbeitseinsatz gedeporteerde Joden dwongen ansichtkaartjes naar hun familie te sturen. Op de kaarten stonden altijd positieve dingen over het leven in de kampen: dat het eten goed was, dat er douches waren, enzovoorts. Dat hadden de gevangenen op bevel van de nazi-onderdrukkers geschreven.
Maar tussen de regels zagen ze kans ook andere informatie door te geven. Aan het eind van een kaart uit een van de kampen schreef iemand bijvoorbeeld: 'Doe de groeten aan Ellen De Groot'. De boodschap dat de 'ellende groot' was ontging de Duitse censors volkomen.

20-12-16

Dagboek 1935-1944 – Mihail SEBASTIAN (4)

De alom gerespecteerde banaliteit van het kwaad

(...) Ik ben ertoe geneigd Visoianu gelijk te geven, maar toch houdt iets me tegen. Hij is een westerling, iemand voor wie het comfort, het welzijn, de beschaving, de belefdheid oude gewoontes zijn, vitale noodzakelijkheden. Terwijl Rusland een regime heeft van arbeiders en boeren, gemaakt door mensen die nog niet sinds lang leren lezen, zich te wassen, te eten. Miljoenen, tientallen miljoenen mensen die moeizaam de ellende overwinnen voor een zekere elementaire beschaving. Een wereld zonder raffinement. Al waar wij van houden – discretie, morele elegantie, de ironie, het respect voor ideeën, een esthetische gevoeligheid voor het leven – is onmogelijk in een dergelijke wereld die dringender problemen moet oplossen: de honger, de kou. Wij maken ons trouwens misschien illusies dat onze drang naar vrijheid door de grote massa wordt gedeeld. Wij hebben behoefte aan de vrijheid van Montaigne: de intellectuele vrijheid die de eenzaamheid beschermt. De boeren, de arbeiders – het ‘gepeupel’ – heeft andere, sterkere verlangens, meer eenvoudige.

10-04-14

De Groote Oorlog (2) - S. De Schaepdrijver

Bij de troep overheerste, ondanks alles, een morrende loyaliteit, gevormd door solidariteit met de andere soldaten en een onglorieus doch onwrikbaar besef van de waarde van de begrippen 'geboortegrond' en 'bevrijding', begrippen die voor soldaten uit een bezet land meer waren dan clichés. 'Den Duits was hier meester van alles,' en men moest thuis weer 'liber' (sic) worden, zo stelde het tachtig jaar na dato de oud-strijder. Temidden van de grootste ellende hielden de soldaten stand, meer uit 'koppige boerentrouw' dan uit patriottisme en meer uit fatalisme dan uit heldhaftigheid, zoals een schoolmeester uit Alveringem het in september 1918, enkele dagen voor het begin van het bevrijdingsoffensief, omschreef; ze vochten blindelings door in het vaste geloof dat dààr hun plicht lag, zoals ze ook in hun gewone leven hun zware en eentonige werk hadden gedaan, hadden geploegd, getimmerd of wat dan ook. 'De gewone soldaten kennen pretentie noch chauvinisme,' schreef in diezelfde maand De Cuyper, wie dit volstrekt bombarieloze idee van plicht tot tranen toe ontroerde (zelf zou hij dertien dagen later sneuvelen). 'Het lijkt wel of dit voor hen allen altijd hun gewone werk is geweest; niet de minste aanstellerij, niet het minste geklaag,'

12:00 Gepost door omar | Permalink | Tags: offensief, ellende, chauvinisme, bezetting, pretentie